223.    WESTERN SAMOA

Officially - The Independent State of Samoa : Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa

(Formerly known as Western Samoa and German Samoa)

13.50  S  -  171.45  W

 

 

Capital - Apia

WAZ  32          ITU  62          OCEANIA

 

 

                                                           

 

1 6 3 A T 1 3 6  -  S T E V E