255.    KERGUELEN  Islands

The Kerguelen Islands  also  known as Desolation Island

Officially Archipel des Kerguelen or Archipel Kerguelen  commonly ╬les Kerguelen  or  Archipel de Kerguelen

49.15  S  -  69.35  E

 

 

Capital - Port-aux-Franšais

WAZ  39          ITU  68          AFRICA

 

 

                                                           

 

1 6 3 A T 1 3 6  -  S T E V E